На 11 април БНБ ще проведе нов аукцион за продажба на дълг за 500 млн. лева

5 април 2022, 11:08 285

Предложените ДЦК са със срочност от 3 години и 6 месеца, от отворен тип, с 0,00% годишна лихва

На 11 април БНБ ще проведе четвъртия за 2022 г. аукцион за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК). Номиналната стойност на предложеното количество от Министерството на финансите ( МФ) е 500 млн. лева при 0,00% годишна лихва, съобщават от БНБ, цитирано от Investor.bg.

Предложените лихвоносни съкровищни облигации са със срочност от 3 години и 6 месеца, от отворен тип, с фиксиран лихвен процент с падеж 17.05.2025 г.

По решение на МФ първичните дилъри могат да вземат участие в търга и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, в т.ч. и такива, които са установени в друга държава от ЕС или в трета страна.

Съотношението на държавните ценни книжа, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент