Министерският съвет одобри програмата за компенсация на топлофикационните дружества и битовите потребители, ползващи природен газ

21 януари 2022, 10:34 456

Периодът на подпомагане по програмата е 1 декември 2021 г. – 31 януари 2022 г.

Топлофикационните дружества и битовите потребители, ползващи природен газ, ще получат компенсации заради високите цени на синьото гориво. Това реши Министерският съвет, след като одобри програма за компенсиране на тези клиенти, предвиждаща подкрепа с фиксирана сума за всеки мегаватчас използван природен газ.

Периодът на подпомагане по програмата е 1 декември 2021 г. – 31 януари 2022 г. Индикативният размер на финансирането е 140 млн. лева и се очаква от него да се възползват близо 140 хил. клиенти на природен газ.

Програмата е част от пакет мерки в размер на 1,5 млрд. лева, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ.

Компенсациите ще се изчисляват като 50% от разликата между цената на обществен доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец, и прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2022 г. съгласно ценовото решение на регулатора от 1 юли 2021 г. В тези суми не е включен ДДС. Също така компенсациите ще се отразяват в издадените от съответния доставчик фактури като намаление на дължимата за плащане сума. В сметките за януари 2022 г. ще се включи целият размер на компенсацията за декември 2021 г. и януари 2022 г.

Програмата ще бъде реализирана, след като получи официално одобрение от Европейската комисия.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент