МФ не успя да пласира нов държавен дълг за 500 млн. лева

5 април 2022, 10:39 281

За продажба бяха предложени 10,5-годишни ДЦК в обем от 500 млн. лева и с падеж 6.10.2032 г.

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки в третия за годината аукцион за държавни ценни книжа (ДЦК), съобщиха от ведомството, цитирано от Investor.bg.

За продажба бяха предложени 10,5-годишни ДЦК в обем от 500 млн. лева и с падеж 6.10.2032 г. Участниците са подали поръчки със съвкупна номинална стойност от 452,45 млн. лева. МФ не е одобрило заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и целта за финансиране при оптимална възможна цена.

По информация на БНБ на търга са били предложени за продажба съкровищни облигации в размер на 500 млн. лева и лихвен процент 1,50% годишно. До участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 452,450 млн. лева, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност от 34 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие е 0,90, а средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 91,41 лева на 100 лева номинал.

В търга са взели участие всички девет първични дилъри на държавни ценни книжа.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент