МФ емитира нов държавен дълг за половин милиард лева

15 март 2022, 10:25 114

С част от този дълг ще се рефинансират старите задължения на държавата, а друга част ще бъде използвана за инвестиции

Министерството на финансите ( МФ) емитира нов държавен дълг под формата на държавни ценни книжа (ДЦК) за половин милиард лева. Преотворена е емисия 3,5-годишни ДЦК, деноминирани в лева, с падеж 17.05.2025 г., посочва се в съобщение на финансовото ведомство.

На проведения на 14 март 2022 г. аукцион са били пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,55%. С част от този дълг ще се рефинансират старите задължения на държавата, а друга част ще бъде използвана за инвестиции.

При приемането на Бюджет 2022 г. беше решено, че максималният размер на държавния дълг не може да надхвърля 35,5 млрд. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент