Лихвите по новите депозити на домакинствата продължават да нарастват и през май 2022 г.

28 юни 2022, 11:18 67

По последни данни БНБ отчита годишен и месечен ръст на лихвите по новите депозити на домакинствата, а при фирмените – намаление

Лихвите по новите депозити на домакинствата по сключени договори с банките през май 2022 г. отчитат ръст както на годишна, така и на месечна база. Същевременно при фирмените депозити се наблюдава намаление, сочат данните на БНБ.

При депозитите на домакинствата през май 2022 г. средният лихвен процент с договорен матуритет в левове се повишава с 0,02 процентни пункта на месечна база – до 0,12%, и с 0,04 процентни пункта на годишна база.

Средната лихва по депозитите на домакинствата в евро нараства на месечна база с 0,03 процентни пункта – до 0,11%, а годишното увеличение е с 0,02 процентни пункта.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и евро запазват нивата си от предходния месец – 0,00%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и евро, също запазват нивата си от април – 0,13% и 0,18%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове за един месец се увеличава с 12% (11,5 млн. лева) до 107,2 млн. лева, а този по депозитите с договорен матуритет в евро бележи спад с 10,7% (8,6 млн. лева) до 73,2 млн. лева.

При депозитите на фирмите през май 2022 г. средната лихва с договорен матуритет в левове се понижава с 0,05 процентни пункта до -0,54% на месечна база, а на годишна – с 0,35 процентни пункта.

Средният лихвен процент на спестяванията на фирмите в евро се понижава с 0,11 процентни пункта до -0,17% на месечна база, а на годишна – с 0,17 процентни пункта.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и евро спадат на месечна база с 0,01 процентни пункта до -0,01%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове за един месец нараства с 26,5% (33,7 млн. лева) до 161,1 млн. лева, а по този в евро се отчита намаление с 44,5% (70,5 млн. лева) до 87,8 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент