Лихвите по кредитите на бизнеса намаляват на годишна база през май 2022 г.

28 юни 2022, 13:56 45

Същевременно кредитите на домакинствата се движат в различни посоки както на месечна, така и на годишна база

През май 2022 г. лихвите по новите кредити за бизнеса по сключени договори с банките отчитат намаление на годишна база, а при повечето – и на месечна. През същия месец кредитите на домакинствата се движат в различни посоки както на месечна, така и на годишна база, сочат данните на БНБ.

Средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, през май 2022 г. запазва нивото си от предходния месец – 2,87%. На годишна база обаче е отчетен спад с 0,026 процентни пункта.

При кредитите над 1 млн. евро средната лихва намалява с 0,21 процентни пункта на месечна база – до 1,96%, докато на годишна база се отчита спад с 0,18 процентни пункта.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, през май се понижава с 0,02 процентни пункта на месечна база – до 2,58%, а на годишна – с 0,08 процентни пункта.

Средната лихва по заемите над 1 млн. евро нараства с 0,28 процентни пункта на месечна база – до 2,19%, а на годишна е регистриран спад с 0,22 процентни пункта.

През май 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада на месечна база с 0,02 процентни пункта – до 2,34%, а по този в евро – с 0,01 процентни пункта, до 1,77%.

Средният лихвен процент по кредитите на домакинствата е разнопосочен както на месечна, така и на годишна база. Докато средната лихва на кредитите за потребление нараства с 0,13 процентни пункта до 7,81% на годишна база, то на месечна се наблюдава спад от 0,03%. Спадът на годишния процент на разходите (ГПР) по тези заеми на месечна база е с 0,01 процентни пункта до 8,28%.

При жилищните кредити на домакинствата в левове средният лихвен процент се понижава с 0,03 процентни пункта – до 2,54% на месечна база, а ГПР – с 0,04 процентни пункта, до 2,78%. Годишният спад на средната лихва е 0,19 процентни пункта.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове за май 2022 г. се увеличава с 0,32 процентни пункта на месечна база – до 3,21%, а на годишна има спад с 0,07 процентни пункта.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица на месечна база се повишава с 0,13 процентни пункта до 3,16%.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през май спада с 0,08 процентни пункта – до 14,77%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,02 процентни пункта, до 20,43%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент