Компенсациите за високите цени на електричеството продължават и през първото тримесечие на 2022 г.

21 януари 2022, 11:25 353

Бюджетът само за януари е 235 млн. лева и е част от по-големия финансов пакет от 1,5 млрд. лева в подкрепа на битовите потребители и бизнеса

Държавата ще продължи да изплаща компенсации на бизнеса в страната и през първото тримесечие на 2022 г., съобщава се в решение на Министерския съвет ( МС), цитирано от 3e-news. Приетата програма цели да запази конкурентоспособността на индустрията и да помогне при преодоляването на инфлационния натиск, породен от високите цени на електроенергията.

Компенсациите ще продължат да се изплащат на база използваното количество активна електрическа енергия, върху която ще се начислява цена „задължение към обществото“. Сумите ще бъдат фиксирани за всеки мегаватчас изразходвана електроенергия за всеки месец, като в тях няма да е включен ДДС.

Размерът на финансовата подкрепа ще се изчислява като 75% от разликата за съответния месец между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и базовата цена от 185,59 лева за мегаватчас.

Компенсации за клиенти с цени под базовата не се предвиждат. Общият бюджет на програмата само за януари е 235 млн. лева, като сумите ще се изплащат до 30 април 2022 г. Финансирането е част от по-големия финансов пакет в подкрепа на бизнеса и битовите потребители заради високите цени на електроенергията и природния газ в размер на 1,5 млрд. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент