ИПИ предлага да се въведе нулев данък за реинвестираната печалба

21 януари 2022, 11:46 351

В своя Алтернативен бюджет от Института за пазарна икономика предлагат и намаление на осигурителните вноски с 12 процентни пункта

Експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ) представиха своя годишен Алтернативен бюджет с ниски данъци. В него те предлагат държавата да въведе нулев данък за реинвестираната печалба – 100% амортизация в първата година за инвестиции в машини, съоръжения, оборудване и нови технологии. Според тях това ще бъде мощен стимул за нови инвестиции и реинвестиране на печалбите, пише „Инвестор“.

Основен мотив за предложението на икономистите от ИПИ е, че инвестициите са основен фактор за разширяване на производствения потенциал на икономиката в дългосрочен аспект. Тези инвестиции са необходими за дългосрочна трансформация в посока висока продуктивност и повишаване на добавената стойност.

Експертите посочват, че страната ни в продължение на 10 години поддържа едни от най-ниските нива на инвестиции в Централна и Източна Европа – под 20% от брутния вътрешен продукт, при 22% средно за региона и около 26-29% – в най-успешните и бързорастящи икономики, отново в този регион.

Според ИПИ привличането на нови инвеститори е ключов фактор за технологично обновление и позициониране на глобалните пазари. Същевременно вече установени, успешни и печеливши в България местни и чуждестранни компании в момента разпределят над 10 млрд. лева дивиденти годишно. Част от тези средства могат да бъдат реинвестирани при предлаганите стимули, което ще разшири потенциала на доказано конкурентоспособни предприемачи.

В Алтернативния бюджет от института предлагат и намаление на осигурителните вноски с 12 процентни пункта. Според тях това ще доведе до увеличение на нетните доходи на работещите с близо 25% спрямо 2021 г., тоест домакинствата ще останат с 5,3 млрд. лева по-висок разполагаем доход. Експертите смятат, че това би довело и до увеличение на заетостта в частния сектор на икономиката, както и би подпомогнало за цялостното изсветляване на заетост, доходи и потребление.

Сред предложенията на икономистите влиза и 10% редуциране на персонала в целия публичен сектор, както и промяна във фискалната политика, която да насърчи двигателите на растежа и по-ефективното харчене на държавни средства.

Според ИПИ стопанската активност все по-слабо се влияе от пандемията, което позволява ресурсът за т.нар. COVID социално-икономически мерки постепенно да се свие и отваря пространство за политики за дългосрочен растеж.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент