Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България с положителна перспектива

20 юни 2022, 14:52 81

Положителната перспектива е важна, тъй като отразява плановете на България за членство в еврозоната

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BBB“ с положителна перспектива, съобщава се в сайта на Министерството на финансите.

В съобщението се посочва, че рейтингът на страната ни е подкрепен от нейната силна външна и фискална позиция спрямо държавите със същия рейтинг, както и от надеждната политическа рамка от членството ни в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет. Същевременно се уточнява, че неблагоприятните демографски фактори тежат на потенциалния растеж в дългосрочен план на публичните финанси.

Положителната перспектива е важна, тъй като отразява плановете на България за членство в еврозоната. Такава перспектива може да доведе до по-нататъшни подобрения във външната позиция на страната. Управляващите остават ангажирани с приемането на еврото до 2024 г., а рисковете около срока произлизат основно от външни фактори. От Fitch Ratings не очакват забавяне с повече от една година, ако страната ни не успее да изпълни критериите за конвергенция до 2023 г. Причината е, че считат, че на ниво ЕС има ясен ангажимент този процес да бъде ускорен.

Рейтинговата агенция прогнозира растежът на брутния вътрешен продукт ( БВП) на България да се забави до 3% през 2022 г., тъй като високата инфлация и по-слабото външно търсене оказват влияние на външната търговия и потреблението. Те посочват, че през първото тримесечие на 2022 г. икономическото развитие се задържа изненадващо добре, частното потребление е устойчиво, но се очаква активността да отслабне с нарастването на инфлационния натиск.

Според агенцията политическата несигурност е важен негативен риск за страната ни. Вероятността за нови избори може да доведе до забавяне усвояването на Плана за възстановяване и устойчивост, който беше одобрен окончателно през април.

От Fitch Ratings прогнозират, че през 2022 г. бюджетният дефицит ще нарасне до 4,9% от БВП (при 4,1% през 2021 г.), което се дължи предимно на мерките за подкрепа. За 2023 г. те очакват дефицитът да намалее до 2,9% от БВП, след като се намали и натискът върху разходите. Въпреки това нивото на държавния дълг на България ще остане много ниско спрямо останалите държави от ЕС и тези с рейтинг „BBB“.

Основните фактори, които биха довели до повишаване на рейтинга, са напредък към присъединяването на България към еврозоната, което включва и по-голямо доверие в страната ни да отговаря на критериите за членство и подобряване потенциала за растеж на икономиката. Рейтингът би се понижил, ако има значително забавяне в процеса по присъединяване към еврозоната или голям неблагоприятен макроикономически шок.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент