Евростат: Промишленото производство в България е нараснало с 16,4% на годишна база през януари

16 март 2022, 11:00 247

Месечното увеличение за страната ни през януари 2022 г. е с 1,9%

Промишленото производство в Европейския съюз е нараснало с 0,4% през януари 2022 г. спрямо 1% през декември 2021 г. В еврозоната се запазва растежът от 1,3%, отчетен през последния месец на 2021 г., сочат данните на Евростат.

На годишна база през януари 2022 г. промишленото производство в ЕС нараства с 0,4% (при 2,8% през декември), а в еврозоната – с 1,3% (при 2% през декември).

При нетрайните потребителски стоки през януари 2022 г. спрямо предходния месец производството се е увеличило с 3%, а при междинните стоки е останало стабилно. Понижение е отчетено при трайните потребителски стоки – с 0,3%, при енергията – с 0,4%, и при инвестиционните блага – с 1,9%.

В еврозоната на месечна база производството е нараснало с 3,1% при нетрайните потребителски стоки. Намаление има при междинните стоки и енергията – с 0,3%, както и при дълготрайните потребителски стоки – с 0,5%, и при инвестиционните блага – с 2,4%.

Сред държавите членки, за които Евростат има налични данни, най-голямо увеличение на месечна база през януари е регистрирано в Австрия – с 6,1%, следвана от Чехия – с 3,1%, и Полша – с 3%. Най-силен спад се наблюдава в Естония – с 6,1%, Португалия – с 5%, и Гърция – с 4,1%.

В България през януари 2022 г. месечното увеличение на промишленото производство е с 1,9% (при 1,3% през декември 2021 г.).

На годишна база в ЕС производството се увеличава със 7,6% при нетрайните потребителски стоки, с 5,2% при енергията, с 2,2% при трайните потребителски стоки и с 1,8% при междинните стоки. Спад има само при инвестиционните блага – със 7,1%.

В еврозоната е отчетено годишно увеличение при междинните стоки – с 0,6%, при трайните потребителски стоки – с 1%, при енергията – с 1,4%, и при нетрайните потребителски стоки – със 7%. Намаление с 8,4% е регистрирано при инвестиционните блага.

Най-значително годишно увеличение на промишленото производство е отчетено в Литва – с 24,7%, Австрия – с 17,3%, и Полша – с 16,6%, а най-голям спад има в Ирландия – с 20%, Португалия – с 4,2%, и Малта – с 3,8%.

В България на годишна база промишленото производство през януари бележи ръст с 16,4% (при 14,8% през декември).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент