Евростат: България, Полша и Румъния са страните с най-ниско равнище на цените в ЕС през 2021 г.

22 юни 2022, 11:11 46

Най-високо равнище на цените е отчетено в Дания и Ирландия – по 140% от средното за ЕС

Равнищата на цените за потребителски стоки и услуги през 2021 г. се различават значително сред държавите от ЕС. Най-ниско е равнището в Полша – 60% от средното за ЕС, следвана от България и Румъния – по 56%, сочат данните от проучване на Евростат.

Най-високо равнище на цените е отчетено в Дания и Ирландия – по 140% от средното за ЕС. След тях се нареждат Люксембург – 132%, Швеция – 128%, и Финландия – 126%.

Най-значителната разлика в равнището на цените е регистрирана при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.

Равнищата на цените в група „Ресторанти и хотели“ през 2021 г. са над три пъти по-високи в държавата с най-високи цени спрямо тази с най-ниски. Те варират от 46% средно за ЕС в България, следвана от Румъния с 54% и Унгария с 62%, до 155% от средното за ЕС в Дания, следвана от Швеция със 137% и Финландия със 133%.

На второ място по разлика в ценовите равнища е група „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“. Най-ниските ценови нива са отчетени в България – 64% от средното за ЕС. След нея се нареждат Полша – със 72%, и Унгария – със 79%. Най-високи нива са регистрирани в Ирландия – 205% от средното за ЕС, Финландия – 173%, Швеция – 136%, Франция и Дания – по 134%. По-големите ценови разлики се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в отделните държави.

При група „Храни и безалкохолни напитки“ равнищата на цените през 2021 г. са най-ниски в Румъния – 69% от средното за ЕС, и Полша – 72%. Най-високите стойности са в Люксембург – 125% от средното, Дания – 120%, и Ирландия – 119%.

Друга група, показваща по-малки различия в цените между отделните държави от ЕС, е „Облекла“. В България са отчетени най-ниските стойности – 76% от средното за ЕС, докато най-високите са в Дания – 134%.

В група „Транспортни превозни средства за лично ползване“ разликите между държавите също са малки – от 81% в Полша до 138% в Дания.

Цените се различават най-малко в група „Потребителска електроника“ – от 88% от средното за ЕС в Полша до 113% в Нидерландия.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент