Евростат: България е сред лидерите в Европейския съюз по ръст на индустриалното производство през март 2022 г.

13 май 2022, 16:21 24

На месечна база страната ни се нарежда на първо място, заедно с Гърция, а на годишна – на второ

През март 2022 г. е отчетен месечен спад в индустриалното производството с 1,8% в еврозоната и с 1,2% в Европейския съюз. За сравнение, през февруари 2022 г. в еврозоната показателят сочеше увеличение с 0,5%, а в ЕС – с 0,6%, сочат данните на Евростат.

На годишна база през март 2022 г. (спрямо март 2021 г.) индустриалното производство в еврозоната намалява с 0,8%, а в ЕС се увеличава с 0,7%.

За България данните на европейската статистическа служба показват месечен ръст от 5,0%, което е най-високо ниво в ЕС, заедно с Гърция. На годишна база, спрямо март 2021 г., страната ни заема второ място – с ръст на индустриалното производство с 19,1%. Пред България се нарежда само Литва – с ръст от 25,9%.

Месечни изменения

На месечна база в еврозоната през март 2022 г. производството на капиталови стоки намалява с 2,7%, на дълготрайни потребителски стоки – с 2,3%, на междинни стоки – с 2,0%, а на енергия – с 1,7%. Нарастване е регистрирано при производството на дълготрайни потребителски стоки – с 0,8%.

В ЕС производството на капиталови стоки се понижава с 2,6%, на междинни стоки – с 1,4%, а на недълготрайни потребителски стоки – с 1,0%. Нарастване е отчетено при производството на дълготрайни потребителски стоки – с 0,7%, и на енергия – с 1,3%.

Годишни изменения

На годишна база в еврозоната през март 2022 г. е регистрирано намаление при производството на енергия – с 4,0%, на капиталови стоки – с 2,7%, и на междинни стоки – с 0,1%. Увеличение има при производството на недълготрайни потребителски стоки – с 2,8%, както и при дълготрайните потребителски стоки – с 6,6%.

В ЕС при дълготрайните потребителски стоки е отчетено годишно увеличение с 6,6%, при недълготрайните потребителски стоки – с 4,9%, при енергията – с 2,7%, и при междинните стоки – с 0,9%. Спад е регистриран при производството на капиталови стоки – с 2,5%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент