ЕК прие облекчени правила за държавна помощ заради войната в Украйна

24 март 2022, 14:29 308

Временните правила ще се прилагат поне до края на 2022 г.

Европейската комисия прие временни правила за държавна помощ, които ще позволят на страните членки да подпомогнат икономиката заради войната в Украйна, предаде Investor.bg.

Държавите ще могат да отпускат помощ в ограничен размер – до 35 000 евро, на засегнати от кризата дружества, осъществяващи дейност в областите на селското стопанство и риболова, както и до 400 000 евро на засегнато от кризата дружество с дейност в някоя от останалите икономически сфери.

От пресслужбата на еврокомисията посочват, че не е необходимо тази помощ да бъде свързана с повишаване цените на енергията, тъй като кризата и санкциите срещу Русия засягат икономиката по множество начини, включително чрез физическо прекъсване на веригата на доставки. Тази подкрепа ще може да се предоставя под всякаква форма, включително и като преки безвъзмездни средства.

Предвижда се също въвеждането на помощ за осигуряване на ликвидност под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми. Държавите ще могат да предоставят субсидирани държавни гаранции, за да може банките да продължават да отпускат заеми на всички засегнати от войната дружества, както и държавни и частни заеми със субсидирани лихвени проценти.

Държавите имат възможност да предоставят гаранции или да създават гаранционни схеми в подкрепа на банкови заеми, които са взети от дружествата. Гаранциите ще имат субсидирани премии, с намаляване на прогнозния пазарен лихвен процент за годишните премии по нови заеми.

Също така държавите могат да предоставят бюджетни и частни заеми на дружества със субсидирани лихвени проценти. Те трябва да се отпускат при лихвен процент, който да бъде равен поне на „безрисковата базова ставка“, плюс специфична премия за кредитен риск.

Въведени са ограничения и за двата вида подкрепа по отношение на максималния размер на заема – във връзка с оперативните нужди на дружеството, неговия оборот, разходи за енергия и конкретни нужди от ликвидност. Заемите могат да се отнасят за инвестициите и за нуждите от оборотен капитал.

Държавите ще могат частично да обезщетят дружествата, особено интензивните потребители на енергия, за допълнителните разходи, дължащи се на извънредното увеличение на цените на електроенергията и природния газ. Тази подкрепа може да се предоставя под всякаква форма, а общият размер на помощта за получател не може да надвишава 30% от допустимите разходи, нито да надхвърля 2 млн. евро във всеки един момент.

Когато дружество понесе оперативни загуби, може да е необходима допълнителна помощ, за да се осигури продължаването на дадена стопанска дейност. За целта държавите могат да предоставят помощ и над тези прагове – до 25 млн. евро за енергоемки потребители и до 50 млн. евро за дружества с дейност в области като производство на алуминий или други метали, целулоза, стъклени влакна, водород, торове и основни химични вещества.

Изброените временни правила ще се прилагат до края на 2022 г. и Европейската комисия ще прецени дали ще има необходимост от удължаването им.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент