ЕК предложи проект на нова директива за достъп до данни за заплатите на служителите в големи компании

5 март 2021, 18:19 105

Проектът на новата директива е насочена към компании от ЕС с над 250 служители и цели да гарантира обективно заплащане, което не е повлияно от пола, и предварителен достъп до информация на кандидат-работниците за средната заплата за обявено място

ЕК представи проект на нова директива, която да гарантира, че жените и мъжете в ЕС получават еднакви възнаграждения за равен труд, съобщават от пресцентъра на КНСБ.

Сред основните цели, заложени в проекта на директивата, са обективно заплащане, което не е повлияно от пола, както и прозрачност на заплащането и даване на предварителна информация на кандидат-работниците за нивата на възнагражденията на работниците на същата позиция.

Директивата предстои да бъде внесена за одобрение в Европейския парламент и Европейския съвет. След евентуално приемане, страните членки ще имат 2-годишен срок за въвеждането ѝ в националното си законодателство.

Сред предложенията, застъпени в директивата, е въвеждането на механизъм за по-добро спазване на правото за равнопоставеност в заплащането, което право съществува от 1957 г., но, по думи на синдиката, не се спазва докрай.

Сред задълженията, предложени в проекта на директивата, е изискването към компаниите да прилагат доказателства, че няма разлики при заплащането по полов признак. При наличие на дискриминация ощетените работници ще могат да искат обезщетение, а при установени нарушения, на компаниите ще им бъдат налагани санкции с определен минимален размер.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент