Държавният бюджет ще струва по 9 131 лева на всеки гражданин

26 януари 2022, 10:43 341

За сравнение бюджетът за 2021 г. струва по 7 557 лева на всеки гражданин

Държавните разходи през 2022 г. ще бъдат в размер на 63 млрд. лева, което прави по 9 131 лева на всеки гражданин на страната – това показва Разходната бележка на проекта за бюджет на правителството за настоящата година, съставена от Института за пазарна икономика, предава 3e-news.

В сравнение с разходната бележка за Бюджет 2021 разликата е значителна – 1 974 лева повече на човек, тъй като в бюджета за изминалата година разходите са били по-малко – 52,5 млрд. лева, или по 7 557 лева на човек.

През 2022 г. се очаква държавният дълг да достигне 35,5 млрд. лева, или по 5 133 лева на човек от населението. Разликата е по-малка – около 544 лева, тъй като планираният дълг за 2021 г. е в размер на 31,9 млрд. лева, или по 4 589 лева на човек.

Най-сериозни разлики в разходите на човек от населението в двете разходни бележки се наблюдават при пенсиите (+281 лева – от 1 785 лева за 2021 г. до 2 066 лева за 2022 г.), следвани от здравеопазването (+279 лева – от 1 785 до 2 066 лева), транспорта и съобщенията (+237 лева – от 426 до 699 лева), икономическите дейности, включително енергетика (+149 лева – от 419 до 565 лева), образование и наука (+124 лева – от 889 до 1013 лева), социални помощи, подпомагане и грижи (+102 лева – от 833 до 935 лева).

Повишението е минимално в секторите култура и спорт (+33 лева – от 210 за 2021 г. до 243 лева за 2022 г.), следвани от вноски в ЕС (+33 лева – от 210 до 243 лева), селско стопанство (+34 лева – от 234 до 268 лева), администрация (+53 лева – от 408 до 461 лева), отбрана (+58 лева – от 265 до 323 лева).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент