Държавата ще търси 7,3 млрд. лева на дълговите пазари през 2022 г.

24 януари 2022, 13:16 278

3 млрд. лева са нужни за рефинансиране на стари дългове, 4,3 млрд. лева ще бъде новият дълг

През 2022 г. държавата ще търси на международните дългови пазари 7,3 млрд. лева – 3 млрд. лева ще са за рефинансиране на стари дългове, а 4,3 млрд. лева ще бъде новият дълг, като със средствата ще се финансира бюджетният дефицит, предава „Инвестор“. Това е разписано в обявения проект на Стратегия за управление на държавния дълг в периода 2022-2024 г., част от проекта за държавен бюджет тази година.

В периода 2022 – 2024 г. размерът на държавния дълг спрямо прогнозния БВП ще нараства от 24,8% (35,5 млрд. лева) в края на 2022 г. до 29,3% (47,1 млрд. лева) през 2024 г.

Динамиката на коефициентите на валутната и лихвена структура на дълга през периода ще се променя в посока редуциране на дела на дълга, деноминиран във валути, различни от лева и евро, от 0,2% до 0,1% и на частта на задълженията с плаващи лихвени купони – в граници между 0,9% и 0,3%.

Лихвените разходи спрямо прогнозния БВП през тригодишния период ще се запази под 1%, с което ще се избегне допълнително натоварване на държавния бюджет, пише още в стратегията.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент