БНБ: Търговският дефицит на България е 346 млн. евро през ноември

19 януари 2022, 10:57 207

През първите 11 месеца на годината износът достига 31,156 млрд. евро, като нараства с 6,122 млрд. евро (24,5%) спрямо същия период на 2020 г.

Търговското салдо на България към края на ноември 2021 г. е отрицателно и в размер на -346,3 млн. евро, при стойност от -271 млн. евро през ноември 2020 г. – това показват предварителни данни на Българската народна банка (БНБ). В периода януари – ноември 2021 г. търговското салдо на страната ни е отрицателно и възлиза на -477,3 млн. евро, докато за същия период на 2020 г. дефицитът е в размер на -7 млн. евро.

От БНБ изчисляват, че към ноември 2021 г. текущата и капиталова сметка е с отрицателен баланс на стойност от -178,9 млн. евро при дефицит от -207,9 млн. евро през ноември 2020 г. През първите 11 месеца на 2021 г. обаче сметката успява да излезе на плюс 363,4 млн. евро при излишък от -852,8 млн. евро за единадесетте месеца на миналата година.

Търговският баланс е отрицателен и в размер на -562,8 млн. лева при стойност от -317,9 млн. евро през ноември 2020 г. В периода януари – ноември 2021 г. балансът е отрицателен и в размер на -2,802 млрд. евро при дефицит от -1,646 млрд. евро за същия период на 2020 г.

Износът на стоки само през ноември е на стойност 3,171 млрд. евро и бележи ръст от 28,8% спрямо същия месец на 2020 г. За първите единадесет месеца на 2021 г. износът достига 31,156 млрд. евро, като нараства с 6,122 млрд. евро (24,5%) спрямо същия период на 2020 г.

Вносът пък възлиза на 3,734 млрд. евро, като отбелязва увеличение от 954,3 млн. евро (34,3%) за една година. От януари до ноември вносът е на обща стойност от 33,959 млрд. евро, като нараства със 7,278 млрд. евро (27,3%) спрямо същия период на 2020 г.

Салдото по услугите е положително и в размер на 220,2 млн. евро, при положително салдо от 211,1 млн. евро за ноември 2020 г. От януари до ноември 2021 г. то е на плюс 4,027 млрд. евро при положително салдо от 2,833 млрд. евро за същия период година по-рано.

Данните на БНБ допълват, че капиталовата сметка е в размер на 167,4 млн. евро при положителна стойност от 63,1 млн. евро за ноември 2020 г. През периода януари – ноември 2021 г. тя е на плюс с 840,7 млн. евро при положителна стойност от 860,4 млн. евро за януари – ноември 2020 г.

За ноември финансовата сметка е на -491,4 млн. евро при положителна стойност от 425,4 млн. евро за същия месец на 2020 г. За януари – ноември 2021 г. тя е положителна и възлиза на 2,910 млрд. евро, при положителна стойност от 2,734 млрд. евро за същия период на 2020 г.

Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно и в размер на -146,8 млн. евро при отрицателно салдо от -50,6 млн. евро за ноември 2020 г. За периода от единайсет месеца то е на минус с -1,128 млрд. евро при отрицателно салдо от -2,205 млрд. евро за същия период на 2020 г.

Преките инвестиции-активи нарастват с 12,4 млн. евро при понижение с 1,8 млн. евро за ноември 2020 г. От януари до ноември те нарастват със 700,4 млн. евро при увеличение от 322 млн. евро за същия период на 2020 г.

Преките инвестиции-пасиви нарастват със 159,2 млн. евро при увеличение с 48,8 млн. евро за ноември 2020 г. За единайсетте месеца на 2021 г. те нарастват с 1,828 млрд. евро при увеличение с 2,527 млрд. евро за периода от януари до ноември 2020 г.

Салдото по статия Други инвестиции е отрицателно в размер на -994,2 млн. евро, при положителна стойност от 570,4 млн. евро за ноември 2020 г. За януари – ноември 2021 г. то е положително в размер на 1,514 млрд. евро при положително салдо от 653,2 млн. евро за януари – ноември 2020 г.

Други инвестиции-активи намаляват с 689,4 млн. евро при повишение с 616,6 млн. евро за ноември 2020 г. За единайсет месеца те се увеличават с 3,946 млрд. евро при намаление със 153,3 млн. евро за същия период на 2020 г.

Други инвестиции-пасиви за ноември нарастват с 304,8 млн. евро при увеличение с 46,2 млн. евро за ноември 2020 г. От януари до ноември 2021 г. ръстът е с 2,432 млрд. евро при намаление с 806,5 млн. евро за същия период на предходната година.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент