Близо 30% от нефинансовите предприятия у нас отчитат спад в приходите през февруари

25 март 2022, 17:17 174

При 54% няма промяна, а при малко над 17% е регистрирано увеличение на месечна база

27,3% от нефинансовите предприятия в България отчитат намаление в приходите си през февруари спрямо предходния месец, сочи ежемесечното бизнес изследване на НСИ. 54,6% от анкетираните мениджъри на нефинансови предприятия споделят, че не са регистрирали промяна в приходите си от продажби на стоки или услуги през февруари, а 17,8% – че са отчели увеличение.

Година по-рано, през февруари 2021 г., 34,1% от българските нефинансови предприятия са регистрирали намаление в приходите си от продажби на месечна база. През същия месец при 47,9% не е имало промяна, а при 17,6% е отчетено увеличение.

През февруари 2022 г. предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ отчитат най-голямо намаление в приходите си – 33,3%. След тях се нареждат предприятията в сектор „Строителство“ – с 29,8%, следвани от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – с 29,6%.

По отношение на наетия персонал, през февруари 2022 г. 10,9% от нефинансовите предприятия са пуснали персонала си в платен отпуск (при 13,3% година по-рано). Дистанционна форма на работа са използвали 10,6% от предприятията (при 13,2% преди година), а неплатен отпуск – 7,6% (при 13,5% през февруари 2021 г.). Нов персонал са нали 5,5% от анкетираните предприятия (при 7,9% година по-рано).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент