Бизнесът ще получава компенсации за високите цени на тока до края на 2022 г.

1 юли 2022, 10:44 157

250 лева ще бъде минималната цена, която бизнесът ще плаща, а компенсацията над тази сума ще се равнява на 100% до среднодневната цена, постигната на борсата

Бизнесът ще получава компенсации заради високите цени на електроенергията до края на 2022 г., решиха окончателно депутатите с приемането на второ четене на актуализирания държавен бюджет.

Приетите текстове предвиждат фонд „сигурност на електроенергийната система“ да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ ЕАД за съответния месец и базовата цена – в размер 250 лева на мегаватчас, за периода 1 юли – 31 декември 2022 г.

Компенсации няма да се изплащат за потребители с цени под базовата от 250 лева на мегаватчас. На такива с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, ще се изплащат компенсации в намален размер, така че резултативната цена за потребителя след компенсацията да не е по ниска от 250 лева на мегаватчас.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент