Бизнес климатът в България се влошава през май 2022 г.

31 май 2022, 13:50 367

Във всички сфери на икономиката, с изключение на сектор „Услуги“, се наблюдава понижение на показателя

Общият показател на бизнес климата на България през май 2022 г. намалява с 0,7 пункта спрямо април. Това се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Понижение на показателя е отчетено във всички сфери на икономиката, с изключение на сектор „Услуги“, сочат резултатите от бизнес анкета на НСИ.

През май съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава спрямо предходния месец с 0,8 пункта. Според предприемачите в сферата през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което не е съпроводено с повишени очаквания относно производствената активност през следващите 3 месеца.

Несигурната икономическа среда е основен фактор, затрудняващ дейността на предприятията. Това е посочено от 61,7% от предприятията. На второ и трето място са посочени недостиг на работната сила и фактор „Други“.

Мениджърите в тази област очакват продажните цени в сектора да се увеличат с 35% през следващите 3 месеца.

Съставният показател „бизнес климат в строителството“ през май спада с 3,6 пункта. Мненията на мениджърите в сектора са предимно негативни, съпроводени с по-песимистични очаквания за строителната активност през следващите 3 месеца.

Основни затруднения за развитието на бизнеса в сферата на строителството остават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

Относно продажните цени – мениджърите в сектора очакват повишение през следващите 3 месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ също намалява през май – с 2,2 пункта. Мениджърите в сферата имат негативни очаквания за обема на продажбите и поръчките към доставчици през следващите 3 месеца.

Най-сериозна пречка за търговията на дребно остава несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Търговците прогнозират увеличение на цените през следващите 3 месеца.

Единственият съставен показател, който нараства през май, е „бизнес климат в сектора на услугите“ – с 4,3 пункта. Мениджърите имат позитивни мнения и очаквания относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Развитието на бизнеса в сферата на услугите се ограничава от несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и фактора „друго“. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора „недостиг на работна сила“.

Спрямо април делът на мениджърите, очакващи увеличение на продажните цени в сектора през следващите 3 месеца, се увеличава, достигайки 31%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент