Безработицата в България е 5,3% за 2021 г.

17 март 2022, 18:16 228

Спрямо 2020 г. показателят намалява с 0,8 процентни пункта

Коефициентът на безработица в България е 5,3% през 2021 г., съответно 5,5% за мъжете и 5% за жените. Спрямо 2020 г. показателят намалява с 0,8 процентни пункта, сочат данните на НСИ.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 10,4%. Относителният дял на продължително безработните лица сред всички безработни е 49,5%, а коефициентът на продължителна безработица е 2,6% (съответно 2,7% за мъжете и 2,4% за жените).

1 227,4 хил. са икономически неактивните хора на възраст 15 – 64 навършени години. Сред тях делът на мъжете е 527,0 хил., а този на жените е 700,4 хил.

Коефициентът на икономическа неактивност е 28% (23,8% за мъжете и 32,3% за жените). Броят на обезкуражените (на възраст 15 – 64 навършени години) при намиране на работа 57,2 хил., или 4,7% от всички икономически неактивни граждани в посочената възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 12,2%. Делът на лицата с висше образование на възраст 25 – 34 навършени години е 33,6%.

17,6% е относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години.

През 2021 г. икономически активните хора на възраст 15 – 64 навършени години са 3 155,3 хил., което прави 72% от населението на същата възраст. Спрямо предходната година коефициентът на икономическа активност намалява с 0,1 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 3 076,5 хил., или 52,3% от населението на 15 и повече навършени години. От всички заети лица общо 1 648,7 хил. (или 53,6%) са мъже и 1 427,8 хил. (или 46,4%) са жени.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент