Българският износ се възстановява през май с ръст от почти 40%

20 юли 2021, 11:45 41

Търговското салдо през май остава отрицателно, в размер на -334 млн. евро, при дефицит от -57,2 млн. евро година по-рано

Износът на български стоки през май бележи ръст от 711 млн. лева (37,6%), достигайки 2,60 млрд. евро в сравнение със същия месец на миналата година, по данни на Българската народна банка (БНБ). Износът за периода януари – май възлиза на 13,2 млрд. евро, като нараства с 2,29 млрд. евро, или 20,9%, спрямо същия период на миналата година

Вносът на стоки за май 2021 г. достига 2,94 млрд. евро, нараствайки с 987,8 млн. евро (50,7%) спрямо същия месец на 2020 г. За януари – май 2021 г. вносът възлиза на 14,1 млрд. евро, като нараства с 2,7 млрд. евро спрямо същия период на 2020 г.

Така търговското салдо за май 2021 г. е отрицателно в размер на -334 млн. евро, при дефицит от -57,2 млн. евро година по-рано. За периода януари – май търговското салдо също е отрицателно и възлиза на -915,1 млн. евро при дефицит от -446,6 млн. евро за същия период на 2020 г.

Източник: БНБ

Салдото по услугите е положително в размер на 179,2 млн. евро при положително салдо от 198,3 млн. евро за май 2020 г. За петте месеца на текущата година салдото е положително – в размер на 1,03 млрд. евро, при 1,11 млрд. евро за същия период на 2020 г.

Сметката за първичния доход, където попадат нетните постъпления от дивиденти и парите на временно заетите извън страната, е отрицателна в размер на -689 млн. евро към май – спад с около 200 млн. евро спрямо същия период на 2020 г. Сметката за вторичния доход, към която спадат и европейските средства и изпратените от емигранти пари в страната, остава стабилна и без сериозна промяна на годишна база – 466 млн. евро. Така за периода януари – май 2021 г. текущата сметка на платежния баланс на България е -106 млн. евро.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент