Българска компания привлече 6,5 млн. лева от Фонда за капиталови инвестиции

8 март 2021, 17:25 81

Интернешънъл Пауър Съплай АД е компанията, която с инвестицията ще продължи научно-изследователската си дейност и ще разшири дейността си в изграждането на умни ел. мрежи в Близкия изток и САЩ

6,5 млн. лева е договорът за инвестиция на българската компания Интернешънъл Пауър Съплай АД (IPS) с Фонда за капиталови инвестиции (ФКИ), дъщерно дружество от групата на Българската банка за развитие. Инвестицията в компанията се изразява в увеличение на капитала, а средствата са предназначени за продължаване на научно-изследователската и развойна дейност, създаване на нови структури и разпространяване на дейността на компанията в Близкия изток и САЩ, предаде investor.bg

IPS се занимава с разработване на високотехнологични системи за децентрализирано електрифициране в отдалечени и труднодостъпни райони, както и изграждането на умни мрежи в райони с изградена електропреноса мрежа. Секторите, в които компанията прилага своите разработки са енергетика, отбрана, телекомуникации, земеделие, нефто и газодобив, умни мрежи и домакинства.

Технологията, с която работи компанията, се казва EXERON и е плод на 10-годишна разработка. Патентована е в САЩ и редица други държави. Сред предимствата на технологията EXERON е възможността да бъде изградено независимо, умно и децентрализирано електрозахранване на различни обекти и цели селища. Добивът на енергия се осъществява от възобновяеми източници, управлява се от технологии за съхранение на енергията и разпределя интелигентно мощностите към различни по вид товари и консуматори.

IPS има работещи системи в 58 държави. Компанията е изградила партньорски отношения с ключови клиенти като МВР на Кралство Саудитска Арабия, Saudi Telecom, Saudi Aramco, Abu Dhabi Police и Dubai Police в Обединени Арабски Емирства и други. 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент