България е с най-нисък БВП на човек от населението – 55% под средното за ЕС през 2021 г.

21 юни 2022, 10:26 82

Люксембург бележи най-високо ниво на БВП на човек от населението, като през 2021 г. достига 277% от средното равнище за ЕС

България е с най-нисък брутен вътрешен продукт ( БВП) на човек от населението през 2021 г. Страната ни е с ниво от 55% под средното за ЕС, информира НСИ, цитирайки данни на Евростат.

През 2021 г. БВП на човек от населението варира от 55% в България до 277% в Люксембург от средното равнище за всички държави от ЕС.

От НСИ посочват, че десет държави от ЕС отбелязват нива на БВП на човек от населението над средното ниво за целия съюз през 2021 г.

Фактическото индивидуално потребление (ФИП), измерващо материалното благосъстояние на домакинствата, базирано на първите експресни оценки за 2021 г., варира от 63 до 146% от средното равнище в ЕС.

Девет държави от ЕС регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС равнище през 2021 г. Най-високо е в Люксембург – 46% над средното. В Германия, Нидерландия, Дания, Австрия, Белгия, Швеция, Финландия и Франция нивата са 10% или по-високи от средните за ЕС.

При пет държави членки ФИП на човек от населението е с 25% и повече под средното ниво за ЕС. В Латвия, Хърватия, Унгария и Словакия е от 27 до 30% по-ниско, а в България – с 37%.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент