Активите на застрахователните компании у нас нараснаха с 694 млн. лева за година

10 юни 2021, 12:05 33

Към края на март средствата, управлявани от застрахователите в България, възлизат на 9,470 млрд. лева

Средствата, управлявани от застрахователните компании в България, възлизат на 9,470 млрд. лева към края на март. Техният размер бележи ръст със 7,9% (694,4 млн. лева) в сравнение с края на първото тримесечие на 2020 г. и с 3% (279,3 млн. лева) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г., сочат данни на БНБ, цитирани от investor.bg.

Към 31 март 2021 г. 50 български компании предлагат застрахователни услуги. От тях 14 са в областта на животозастраховането, 36 се занимават с общо застраховане, а една – с презастраховане.

От БНБ отчитат, че активите на компаниите, извършващи животозастраховане, са нараснали с 279,5 млн. лева (или с 11,3%) – от 2,471 млрд. лева към края на март 2020 г. до 2,751 млрд. лева към края на март 2021 г. Ръстът на тримесечна база е с 67,2 млн. лева (или с 2,5%). Относителният им дял в общия размер на активите към края на март е 29% спрямо 28,2% към края на първото тримесечие на миналата година и 29,2% към края на декември.

Средствата, управлявани от компаниите, които се занимават с общо застраховане, бележат ръст с 415 млн. лева (или с 6,6%). Те нарастват от 6,304 млрд. лева към края на март 2020 г. до 6,719 млрд. лева към края на март 2021 г. Спрямо края на декември ръстът им е с 212,1 млн. лева (или с 3,3%).

Според данните на БНБ относителният дял на активите на компаниите, които извършват общо застраховане, в общия размер на активите на застрахователните дружества е 71% при 71,8% в края на първото тримесечие на 2020 г. и 70,8% в края на декември.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент