88 млн. лева са получили небитовите потребители на енергия през февруари

22 март 2022, 10:29 166

Потребителите на природен газ са подпомогнати с 5,62 млн. лева

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е разплатил всички заявления за компенсации, постъпили до 21 март. Те са на обща стойност близо 94 млн. лева, съобщават от Министерството на енергетиката, цитирано от Investor.bg.

За месец февруари средствата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия са на стойност 88,05 млн. лева, а тези за потребителите на природен газ са 5,62 млн. лева.

Според одобрената от правителството програма за подпомагане на битовите клиенти, ползващи природен газ, както и на клиентите на топлофикационните дружества, ползващи природен газ като основно гориво, компенсацията се изчислява като 50% от разликата между цената на обществения доставчик, одобрена от КЕВР за месец февруари, и прогнозната цена на природния газ за второто тримесечие на 2022 г. съгласно ценовото решение на КЕВР от 1 юли 2021 г.

Компенсация се полага и за всички небитови потребители на електроенергия. Тя се изчислява като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за февруари и базовата цена от 185,59 лева за мегаватчас (т.е. средна цена базов товар на пазар „Ден напред“ на БНЕБ за месец юли 2021 г.).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент