8,5% ръст на спестяванията в банките през февруари

24 март 2022, 11:46 868

По данни на БНБ в края на февруари 2022 г. спестяванията в банките достигат 103,031 млрд. лева

В края на февруари 2022 г. спестяванията в банките достигат 103,031 млрд. лева. На годишна база увеличението им е с 8,5%, а спрямо предходния месец – с 8,3%. Сумата им възлиза на 70,2% от брутния вътрешен продукт ( БВП), сочат предварителните данни на БНБ, цитирани от Investor.bg.

Депозитите на бизнеса през февруари възлизат на 32,238 млрд. лева. Спрямо януари те се увеличават с 10,1%. Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 16,8% на годишна база през февруари (при 11,1% годишно повишение през януари) и достигат 3,782 млрд. лева.

Депозитите на домакинствата и предприятията, които ги обслужват, възлизат на 67,011 млрд. лева и се увеличават със 7,3% спрямо февруари 2021 г. (при 8,3% годишен ръст през януари).

Нетните вътрешни активи са в размер на 79,372 млрд. лева през февруари, като увеличението на годишна база е с 12,9% (при 11,8% годишно повишение през януари). В края на месеца основният им компонент – вътрешното кредитиране, възлиза на 79,616 млрд. лева и нараства с 12% спрямо февруари 2021 г. (при 11% годишно увеличение през януари).

През февруари вземанията от неправителствения сектор нарастват с 9,8%, достигайки сумата от 74,617 млрд. лева (при 8,7% годишно увеличение през януари). Заемите за неправителствения сектор са 72,275 млрд. лева, т.е. годишно увеличение с 9,7% (при 71,362 млрд. лева и 8,5% годишно увеличение към януари).

Заемите за бизнеса се увеличават с 6,6% на годишна база през февруари (при 4,8% през януари) и в края на месеца достигат сумата от 38,181 млрд. лева.

В края на февруари кредитите за домакинствата са 29,316 млрд. лева и се увеличават с 13,8% спрямо година по-рано (при 13,6% през януари).

14,372 млрд. лева е размерът на жилищните кредити през февруари, като нарастването на годишна база е с 18,1% (при 17,9% годишно увеличение през януари).

Потребителските заеми възлизат на 13,416 млрд. лева и нарастват с 11,3% спрямо февруари 2021 г. (при 11,2% годишно увеличение през януари). На годишна база другите кредити намаляват с 2,9% и достигат 372,9 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент