735 млн. лева ще бъдат пренасочени към бизнеса по програми до края на 2022 г.

5 август 2022, 11:49 494

Предприятията вече могат да кандидатстват с проекти по първата за страната ни процедура от НПВУ – „Технологична модернизация“

Средства в размер над 735 млн. лева ще бъдат предоставени на микро-, малките и средни предприятия в България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) към Министерството на иновациите и растежа. Бизнесът ще може да кандидатства по програмите до края на 2022 г., предаде Investor.bg.

Средствата се отпускат за инвестиции в нови машини и софтуер, в изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергия до 1 MWh, в подобряване на информационната и киберсигурността и др.

Предприятията вече могат да кандидатстват с проекти по първата за страната ни процедура от НПВУ – „Технологична модернизация“. Нейният общ бюджет възлиза на 260 млн. лева. Насочена е основно към производствените предприятия – за лекарства, компютри или оптични материали, облекла, храни, напитки и др. Допускат се и бизнеси, занимаващи се със събиране и обезвреждане на отпадъци, с рециклиране на материали, както и филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, а също и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска дейност.

Кандидатстването по първата процедура е до 21 септември 2022 г. и е изцяло онлайн, през системата ИСУН 2020. В зависимост от големината и нуждите на предприятията, те могат да получат средства в размер от 35 000 до 700 000 лева. С тях те следва да закупят апаратура, с която да създадат нови поточни линии и продукти. Предвижда се подкрепата да достигне до 700 – 1 000 предприятия.

По следващите четири процедури по Плана за възстановяване и устойчивост и по ПКИП ще бъдат подпомогнати над 3 000 предприятия. До края на лятото се очаква да стартира грантова схема за 30,6 млн. лева за ИКТ решения. В последното тримесечие на 2022 г. ще бъде отворена и мярка за 200 млн. лева за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия. С нея се очаква да се постигне по-голяма енергийна самостоятелност за компаниите. Други 118 млн. лева ще се пренасочат към малки и средни предприятия, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ по конкурсите на Европейския съвет по иновациите. С тези средства те ще могат да развиват иновационни дейности, например създаване на прототипи и демонстрация на технологии.

С пилотната процедура по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, която е с бюджет от 127 млн. лева, ще се финансират научни изследвания и създаване на иновации в предприятията. Тя се очаква да стартира в края на годината. По нея ще кандидатстват предприятия от икономически сектор „С“ – Преработващата промишленост.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент