1,5 млрд. лева е ръстът на инвестиционните фондове в страната

23 февруари 2021, 13:55 148

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове в страната, възлизат на 5,8 млрд. лева към края на 2020 г.

С 1,5 млрд. лева (36,2%) се увеличават активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, сочат данните на БНБ за декември 2020 г., цитирани от „Труд“.

Над 4 млрд. лева са вложените пари в инвестиционни фондове, управлявани от чуждестранни компании, предлагащи продуктите си на българския пазар. На годишна база активите на българските инвестиционни фондове бележат ръст със 74,3 млн. лева спрямо 2019 г. и достигат 1,78 млрд. лева (104,2 млн. лева повече) към края на декември 2020 г.

Като процент от БВП общият размер на активите на местни и чуждестранни инвестиционни фондове нараства на 5% към декември 2020 г. при 3,6% от БВП към декември 2019 г. Инвестициите на местните фондове в България се увеличават с 59,9 млн. лева през 2020 г., като към края на декември достигат 983,1 млн. лева.

Увеличение се наблюдава и при инвестициите в акции (с 56,7 млн. лева повече спрямо декември 2019 г.), както и тези на балансираните фондове, фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други (с 13,8 млн. лева). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 4,4 млн. лева, за да достигнат 717,4 млн. лева към декември 2020 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 92,6 млн. лева на годишна база, за да достигнат 789,2 млн. лева. Депозитите намаляват с 33,9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 26,8 млн. лева, се посочва още в статистиката на БНБ.

Нарастват и вложенията в чужбина – с 23,3 млн. лева повече са вложенията на българските инвестиционни фондове в останалите държави от ЕС, в руски ценни книжа са вложени 24,1 млн. лева, а инвестициите на капиталовите пазари в САЩ възлизат на 29 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент