1 668 лева е средната брутна месечна работна заплата за март 2022 г.

13 май 2022, 17:00 816

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 9% спрямо същия период на 2021 г.

Средната брутна месечна работна заплата в България за януари 2022 г. е 1 566 лева, за февруари е 1 545 лева, а за март – 1 668 лева, сочат предварителните данни на НСИ.

За първото тримесечие на 2022 г. размерът на средната месечна работна заплата е 1 593 лева и бележи намаление с 1,2% спрямо последното тримесечие на 2021 г. Икономическите дейности, в които е отчетено най-голямо намаление, са: „Образование“ (с 16,6%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (с 10,4%) и „Държавно управление“ (с 8,1%). Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в сферите: „Финансови и застрахователни дейности“ (с 6,9%) и „Административни и спомагателни дейности“ (с 6,6%).

В периода януари – март 2022 г. средната месечна работна заплата бележи ръст с 9,0% спрямо същия период на 2021 г. Най-голямо увеличение е регистрирано в следните дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 34,4%), „Култура, спорт и развлечения“ (с 32,7%) и „Административни и спомагателни дейности“ (със 17,3%). В секторите „Държавно управление“ и „Образование“ нивото се запазва.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наети лица по трудово и служебно правоотношение през разглеждания период са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (4 060 лева); „Финансови и застрахователни дейности“ (2 540 лева) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (2 264 лева). Сферите с най-нископлатени наети лица са: „Хотелиерство и ресторантьорство“ (964 лева), „Селско, горско и рибно стопанство“ (1 005 лева) и „Други дейности“ (1 088 лева).

През първото тримесечие на 2022 г., спрямо същия период на 2021 г., средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 1,8%, а тази в частния – с 11,6%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент