График за ползване на платен годишен отпуск на Фирма ООД за 2011 год.

 

Имена на работника /служителя

Длъжност

Неизползван пл. год. отпуск за предходни години.

Полагащ се пл. год. отпуск за 2011 г.

Период на отпуската

Бр. раб. дни

Период на отпуската

Бр. раб. дни

Период на отпуската

Бр. раб. дни

1

Георги Георгиев Георгиев

Административен секретар

х

20

2.05 - 13.05

10

1.08 - 12.08

10

2

Христо Христов Христов

Ръководител отдел Маркетинг

5

20

2.05 - 13.05

10

1.08 - 12.08

10

5.12 - 9.12

5

3

4

5

6

7

8

9

10