Потребител

Трудов договор при вътрешно заместванеВ кои случаи сключен трудов договор при вътрешно заместване се обявява в НАП?Отговори

 • Здравейте,

  на основание чл.259 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. При заместване на основание чл.259 от КТ, когато има промяна само във възнаграждението на лицето, уведомление по чл.62, ал.4 от КТ не се подава.
  Когато на основание чл.259 от КТ се сключи допълнително споразумение за съвместяване на длъжности при един работодател, трябва внимателно да се прецени дали се променя длъжността на лицето при определяне кода на единичната група професия по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). При съвместяване на длъжности като основна длъжност за лицето се определя тази, която отнема по-голяма част от работното му време. Следва да се има предвид, че длъжностите, свързани с производството, са с приоритет пред тези, свързани с търговия, транспорт или услуги. Когато лицето трябва да изпълнява задължения, изискващи различна степен на квалификация и равнище на образование, с приоритет са професиите с най-висока степен на квалификация. В случай че след направената преценка се установи, че с направеното допълнителна споразумение се е променила длъжността на лицето, се подава уведомление по чл.62, ал.4 от КТ, в което се попълва новата длъжност и код по НКПД. Уведомление се подава и в случай че с допълнително споразумение на основание чл.259 от КТ лицето за определен период от време не изпълнява задълженията си по трудовия договор, а изпълнява задълженията на друг работник или служител, който временно отсъства от работа, поради което за този период се променя длъжността на лицето по трудовия договор.
  От 24 март 2006 г. уведомленията за промяна в длъжността на основание чл.259 от КТ се подават, като в т.8 "Основание на договора" се попълва новият код 15.


  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->