Димитър Михайлов Димитър Михайлов Нова звезда Потребител

Обезщетение при пенсиониранеЗдравейте,
През Септември 2016 г. ми предстои да се пенсионирам. От 17.09.2002 г. до сега съм при един и същи работодател, но през това време съм назначаван на срочни трудови договори за заместване на колеги, а от 2008 година съм на постоянен трудов договор. До момента имам прекъсване от 1 месец в стажа си, тъй като колегата, който замествах се върна, но в последствие отново напусна след 1 месец и аз отново бях назначен да го замествам. След време се освободи място и вече бях назначен на постоянен трудов договор.

След като към 01.09.2016 г. ще имам трудов стаж при един и същ работодател повече от 10 години, но с едномесечно прекъсване, ще имам ли право на обезщетение за непрекъснат стаж при един и същ работодател, в размер на 6 заплати съгласно КТ чл.222, ал.3?Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на трудово правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетението, се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Обезщетението, което работникът/служителят получава при пенсионирането си, се изплаща само по основното трудово правоотношение. Няма основание да се търси обезщетение и от работодателя по допълнителния трудов договор. За да има право на парично обезщетение от работодателя при пенсиониране, лицето трябва да е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди прекратяване на трудовото правоотношение, а не след това. За да получи лицето няколко заплати накуп от фирмата, законът изисква да е на работа по трудов договор към момента, когато навършва възраст и има стаж за пенсия. Не се изисква стажът да е непрекъсван, за да се получат 6 заплати при пенсиониране. Затова прекъсването на стажа при даден работодател не е пречка за получаване на това по-голямо обезщетение. Стига след прекъсването служителят да се върне при същия работодател, и то на трудов договор. Ако по време на прекъсването на стажа при даден работодател лицето е работило другаде по трудов договор, ситуацията е друга. Ако служителят се върне в старото предприятие, при прекратяване на трудовия договор след придобиване право на пенсия следва да му се платят само две заплати.

  За справка: чл.222 ал.3 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->