Стела Григорова Стела Григорова Студент - Икономика

Плащане на обезценено вземанеЗдравейте!
Предприятие констатира, че негов клиент - предприятие АД просрочва плащанията по дължимите от него суми с 180 дни. Съгласно опитът и счетоводната политика на предприятието вземанията с просрочие над 180 дни се обезценяват напълно.

Вземането от клиента е в размер от 130 000 лв., има и начислена обезценка през минал период в размер от 5 850лв.

Осчетоводявам така:
Вземането ми е 130 000лв., обезценява се напълно следователно към вече натрупаната обезценка следва да начислим разликата от 124 150лв.

Дт см.637/ Кт см.251 - 124 150

В последствие клиентът превежда по разплащателната сметка на предприятието ни дължимата от него сума. Какви счетоводни записвания трябва да се направят по тази операция?Отговори

  • Здравейте,

    При положение, че клиентът си е платил след като вече сте отписали вземането от него, то вие трябва да отчетете това плащане като друг приход (може да използвате сметка 709 или счетоводна операция Дт 5031 Кт 709). Специфичното при този казус е, че ще имате преобразуване в годишната данъчна декларация, защото имате данъчни временни разлики. През предходния данъчен период е трябвало да отразите в увеличение на финансовия резултат сумата от 5 850 лв. (отчетената сума като разход). През текущия данъчен период трябва да отразите в увеличение на финансовия резултат останалото отписано вземане в размер от 124 150 лв. В същото време след като сте получили плащане от клиента трябва да намалите вече отчетения друг приход, като намалите финансовия резултат в ГДД с 130 000 лв. (чл. 34 и чл. 37 от ЗКПО)


    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->