Донка Христова Донка Христова счетоводител

Признаване на разход по обучение на собственик на ЕООДМоже ли разходите за обучение на собственика на ЕООД във висше учебно заведение да бъдат признати за разход?Отговори

 • Здравейте,

  За да бъдат признати тези разходи следва да се има предвид, че между лицето и дружеството трябва да има сключен трудов договор. Във Вашия случай това не е приложимо, тъй като Собственик и Управител на ЕООД не може да се самоназначи да работи по трудов договор.

  Органите по приходите към НАП с пълно основание могат да не признаят разходи за обучение на съдружници, които не са в трудови правоотношения с дружеството, в което участват, и да преобразуват счетоводния му финансов резултат с тези разходи по реда на чл. 26, т. 11 от ЗКПО като разходи, които представляват скрито разпределение на печалба.

  За да бъдат признати разходите за обучение и квалификация във фирмата, ще трябва да бъдат спазени условията на чл. 229, 234 и 235 от Кодекса на труда /КТ/.

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->