Стефан Харизанов Стефан Харизанов Машинен оператор

Преминаване от 8 на 4 часов работен денЗдравейте,
Работодателят ни иска да ни преназначава от 8 на 4 часов работен ден, поради намаляване обема на работа и пласмента. Иска да работим по 8 часа през ден (да се въртят смените и всяка смяна да работи около 11 дни). Допустимо ли е това?

Какво трябва да подпиша с него? Нов трудов договор или спорзумение към трудовия договор?Отговори

 • Здравейте,
  Работодателят Ви е в правото си да въведе, условия за работа при пълно работно време.
  Това се прави само при намаляване на обема на работа, за не-повече от 3 месеца в една календарна година.
  Въвеждането на непълно работно време поради намаляване обема на работа се извършва с писмена заповед на работодателя, за всеки отделен случай.
  В заповедта следва задължително:
  - продължителността на намаленото работно време,
  - срока и
  - работните места, за които то се въвежда. Заповедта се издава не по-малко от 10 работни дни преди преминаването на непълно работно време. Въвеждането на непълно работно време е право на работодателя, той няма задължение да иска съгласието на работниците и служителите, за които въвежда непълното работно време, когато се възползва от това си право.
  В тези случаи не се изготвят и допълнителни споразумения.
  Въведеното непълно работно време по този ред не може да бъде с по-малка от половината от продължителността на законоустановеното работно време, за периода на неговото изчисляване. Възнаграждението на работещи при тези условия, се определя пропорционално на отработеното време.
  Поздрави,
  В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->