Орлин Каменов Орлин Каменов Потребител

Болнични при два трудови договораЗдравейте,
Ползвам болнични от края на месец септември. Имам два трудови договора, един на 8 часа и един на 4. За първия месец (октомври) получих само пари по единия работодател, основния. От НОИ ми обясниха, че има някаква формула за изчисление на обезщетенията, която "балансира" между двата работодателя и че получавайки тези пари аз съм получил на 100% всичко, което ми се полага. В същото време аз получавам информация от индивидуалния си акаунт в НОИ, че имам неизплатена сума за съответния период за втория си трудов договор (на 4 часа).

Бихте ли ми обяснили как се изчисляват и изплащат обезщетенията при два трудови договора, както е в моя случай?Отговори

 • Здравейте г-н Каменов,

  При осигуряване за временна неработоспособност поради общо заболяване, Ви се полага обезщетение от НОИ в размер на 80% върху сбора на среднодневните доходи за двете заемани длъжности за период от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. В случай че този сбор надвишава максималния осигурителен доход за конкретния месец (за 2015г. е 2 600 лева), то за база за изчисление се взема този максимален осигурителен доход.

  Съгласно чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване:
  “Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.”

  Съгласно чл.41, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване:
  “Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.”

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->