Mila- Petrova Mila- Petrova Потребител

Изплащане на натрупан отпуск при напусканеНапускам работа на 31 декември 2015, като за текущата година имам неизползвани 25 дни годишен отпуск, както и 6 прехвърлени от 2014, т.е. имам общо 31 дни неизползван годишен отпуск. При напускане всичките дни ли ще ми бъдат изплатени, или смао тези за 2015?Отговори

 • Здравейте г-жо Петрова,

  Съгласно член 224, ал.1 от Кодекса на труда:
  “При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.”

  Давностният срок за неизползвания Ви платен годишен отпуск за 2014 година е започнал да тече от 01.01.2015 г. и изтича на 31.12.2016 г.
  Вие имате право на обезщетение за тези 6 дни, в случай че до края на годината не излезете в платен годишен отпуск.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->