Потребител

Прехвърляне на салда при преобразуване на дружествоЗдравейте,
Във фирмата ни е извършено преобразуване по реда на глава XVI от ТЗ - промяна на правната форма. В резултат на промяната новото дружество получава нов ЕИК, а старото се заличава.

Въпросите са ми следните:
Как следва да се прехвърлят оборотите и салдата по счетоводните сметки на датата на промянята? Прехвърлят ли се непокритите загуби от минали години и можем ли да ги приспадаме в следващи години? Активите как се завеждат в новото дружество?Отговори

  • Здравейте,

    След като се променя само правната форма, съгласно чл. 264 от Търговския закон, то трябва просто да прехвърлите счетоводно абсолютно всичко на новото предприятие.
    Правото на преотстъпване на корпоративен данък също не се губи при промяна на правната форма.

    Поздрави,
    Величка Павлова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->