dani georgieva dani georgieva счетоводител

Дарение към общинаЗдравейте,
Решихме да дарим 2000 лева на община Първомай. Признава ли се за данъчни цели това дарение според Вас или с посочената сума трябва да се увеличи финансовия резултат в края на годината?

Пропуснах да отбележа,че текущата ни печалба към момента е в размер на 600 000 лева.Отговори

  • Здравейте,
    съгласно чл.31, ал.1 т.5 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.
    В допълнителните разпоредби на ЗСч и по- специално § 1, т.1 - Бюджетни предприятия" са всички лица, прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните финанси, включително Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, както и всички други лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Закона за публичните финанси. От написаното дотук следва, че първо общината е бюджетно предприятие, които от своя страна означава, че дарението към нея попада в обхвата на чл. 31 от ЗКПО и разходът е признат за данъчни цели, като не поражда данъчни временни или постоянни разлики,които да водят до преобразуване на счетоводния ФР в ГДД по чл.92 от ЗКПО.

    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->