Потребител

Отчитане и амортизация на ведомствена бензинколонка и фискално устройствоЗдравейте,
Предприятието ни разполага с ведомствена цистерна, от която зарежда с гориво собствения си автомобилен парк. Във връзка с изискванията на чл.118, ал.8 на ЗДДС закупихме бензинколонка, фискално устройство, нивомерна сонда и направихме връзка с НАП.

Въпросите ми са:
1. Как ще се отразяват отчетите на фискалната система в счетоводството?
2. С каква данъчна амортизационна норма ще бъдат бензинколонката, фискалната система и нивомерната сонда, като всеки актив е със стойност над 700 лева?Отговори

 • Здравейте,
  По първия въпрос: Ако в отчета на фискалното устройство влизат обороти само за целите на Вашето ведомство то те не се отичтат като приход а като вътрешен разчет. Чрез справката от устройството ще можете да отпишете Материал - гориво, който съответно използвате за целите на ведомството за съответната дейност в която то/горивото/ се потребява.
  При положение , че продавате и на клиенти то ще трябва да отделите оброта от ФУ на оборот за вътрешно потребление и съответно на приходи от Продажби /за които продажби ще бъдат издадени фактури към Клиенти/.

  По втори въпрос: Отчитането и класификацията на ДА следва да е определено в счетоводната Ви политика а данъчната норма ще трябва да определите и одобрите съгласно нормите на член 55 и в съответствие на данъчното Ви планиране.
  Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
  1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
  2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
  3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
  4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;
  5. категория V - автомобили;
  6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
  7. категория VII - всички останали амортизируеми активи.
  (2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

  Категория активи Годишна данъчна амортизационна норма (%)
  Категория I 4
  Категория II 30
  Категория III 10
  Категория IV 50
  Категория V 25
  Категория VI 100/години на правното
  ограничение
  Годишната норма не
  може да превишава
  33 1/3
  Категория VII 15
  Поздрави и успешен ден,
  Валя Дадова
  • 02 Dec 2015 16:28
  • (Потребител)
  • 0
  Благодаря за отговора,
  Всеки счетоводител е на ясно с текста на чл.55 от ЗКПО, аз очаквах да споделите мнението си, в коя от категорите активи попадат.
  Поздрави
 • Здравейте,
  Моля пишете ми на лично съобщение и можем да обсъдим фактологията и начина по който аз бих постъпила.
  Поздрави,
  Валя Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->