ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Ползване на Данъчен кредит по фактури от съдия изпълнителПо изпълнеие на парично вземане /наше просрочено задължение към друга фирма/ имаме издадени фактури от ЧСИ за адвокатските такси. Тези разходи отчитам като извънредни разходи /с-ка 699/ или като разходи несвързани с дейността - неустойки? Имам ли право да ползвам Данъчен кредит за начисленото ДДС по фактурите?Отговори

 • Здравейте,

  Дължимите на ЧСИ такси за извършваните от тях действия по изпълнението нямат характеристиката на държавни такси, а са възнаграждения на частни лица, упражняващи юридическа професия. Следователно като лица, упражняващи свободна професия, ЧСИ извършват независима икономическа дейност съгласно разпоредбата на ЗДДС, и ако са регистрирани лица по закона, издават данъчен документ - фактура за извършената облагаема доставка на услуга или при получаване на авансово плащане.
  За да се упражни право на приспадане на данъчен кредит за получена от ЧСИ облагаема доставка на услуга, свързана с осъществяване на действия по принудително изпълнение срещу длъжник, следва да са изпълнени изискванията на чл. 69-72 от ЗДДС, а именно:
  - да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС;
  - да използва услугата за целите на извършваните от него облагаеми доставки;
  - да липсват ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, посочени в чл.70, ал.1 от ЗДДС;
  - да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->