Татяна Добрева Татяна Добрева счетоводител

Получени стоки по ВОП, но недеклрарирани от доставчикаЗдравейте,
Предприятието ни е придобило от началото на годината стоки от доставчици от ЕС. Сделките са отразени в счетоводните ни регистри, съставени са протоколи по чл. 117, ал. 1, отразени в дневниците в срок. Имаме съпътстващите транспортни документи, заверени с подпис и печат от всички участници.

В момента НАП ни проверява за несъответствия във ВИЕС деклрарациите за първото шестмесечие на годината. Потърсихме въпросните доставчици за становище по разминаванията, от което установихме, че съотвтентите сделки не са декларирани от тях. Ситуацията по проверката се задълбочава, и ни уведомиха, че ако не се установят/докажат разликите, НАП ще ревизира нашата фирма.

В този случай, как бихме могли да се защитим? Фирмата ни е спазила разпоредбите на ЗДДС и е отразила надлежно сделките, не виждам причина да се извършва ревизия при нас. Също така доставчиците не отричат цитираните продажби, а дори са подписали потвърждение за изпращането на стоките.Отговори

  • Здравейте,

    Предвид така изложената фактическа обстановка от Вас, се разбира че сте спазили законодателството и принципите за осчетоводяване при вътреобщностно придобиване на стоки. Също така доставчиците не отричат цитираните продажби, а дори са подписали потвърждение за изпращането на стоките. След като НАП проверява за несъответствия във ВИЕС деклрациите за първото шестмесечие на годината и Ви уведомяват, че при неустановяване на разликите ще ревизират фирмата, можете да потърсите съдействие от правен отдел, тъй като те имат компетенцията да счетат кога ревизията не е минала по надлежен ред и имате право да обжалвате на база допуснати грешки. Ревизията е процес, при които трябва да се спазват задължителни срокове и съдържание на документацията, както от проверяваното лице, така и от ревизиращия орган.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->