Иванка Павлова Иванка Павлова зооинженер

Отлагане на годишен платен отпуск за следващата календарна годинаЗдравейте!
Работя като държавен служител на постоянен трудов договор. За 2015 година имам 20 дни платен отпуск, от които съм ползвала само 5 дни. От месец септември съм в болничен поради откриване на онкологично заболяване. Към момента болничните продължават.

Имам ли право да прехвърля останалите неползвани 15 дни от полагащата ми се отпуска за 2016 година? Как да уредя това? По кой член от кодекса е уреждането на този казус?

Отговори

 • Здравейте,

  Вие имате право да отложите половината от полагащия се за календарната година платен годишен отпуск със съгласието на Вашия работодател. Това е регламентирано в Кодекса на труда:

  Отлагане на ползването
  Чл. 176. (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:
  1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
  2. работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
  (2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
  (3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

  Погасяване на правото на ползване
  Чл. 176а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

  Поздрави,
  Величка Павлова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->