Maria Kisova Maria Kisova маш. инженер

Отпуск при смърт на роднинаИмам ли право на 2 дни платен отпуск при смърта на зълва ми - сестра на съпруга ми?Отговори

  • Здравейте,
    Не , съгласно чл.157
    ал 3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни;
    Поздрави ,
    В.Дадова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->