Альоша Георгиев Альоша Георгиев организатор охрана

Назначаване на бивши служителиПреди 4 месеца поради намаляване обема на работа, а впоследствие и спиране на трудовата дейност бяха освободени от работа назначените работници. В най-скоро време дейността ще бъде отново възобновена и част от старите работници ще бъдат отново назначени на работа.

Необходимо ли е при подписването на трудовите договори те да представят нови документи за назначаване (свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство за работа) или може да се използват вече представените такива при предишното назначаване на работа, което е станало преди 1 година?Отговори

 • Съгласно Наредбата за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, такива са:

  1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

  2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работа, за която лице кандидатства;

  3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв стаж;

  4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

  5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

  6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

  Работодателят може да изисква представянето на други документи извън посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->