Александрина  Пенчева Александрина Пенчева счетоводител

Неприспаднати суми по сметка 402Здравейте,
Миналата година, предприятие построява сграда. Проблемът е, че в началото на строежа при започване на отношенията с някои от фирмите наети по строежа, тези фирми издават фактури за аванс за предварително предплатените суми за услугата, за която са наети. В процеса на строежа дали поради грешка на счетоводителя или грешка от страна на наетите фирми авансите отнесени по 402 остават неприспаднати и съответно тези суми не са отнесени в стойността на сградата. Днес когато се опитвам да се свържа с тези фирми не успявам и от ръководството на моето предприятие също не успяват да се свържат с тях. Какво трябва да направя със салдата, които ми остават по 402?Отговори

  • Добър ден г-жо Пенчева,

    Първо трябва да проверите кои фактури са вклчени в себестойността на придобития актив и съответно в тези фактури да ли е приспаднат предплатения аванс или не. Ако е приспаднат аванса може да коригирате цената на придобиване на актива според възприетата от предприятието счетоводна политика. Ако не са приспаднати предплатените аванси, следователното цената на придобиване на актива е формиран правилно и следва тези аванси да ги отпишете като друг разход.

    Поздрави,
    М. Сали
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->