събка лалева събка лалева Потребител

Санкции за работодател при работа без трудов договорKакви са санкциите за работодател, ако ползва работници без трудов договор?Отговори

 • Здравейте, госпожо Лалева,

  Санкциите за работодателя при нарушаване на трудовото законодателство са уредени в чл. 414 от Кодекса на труда, като чл. 414, ал. 3 гласи:
  "Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение."

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->