Диана Ангелова Диана Ангелова Потребител

Приходи за бъдещи периодиЗдравейте,
През Октомври 2015г пуснахме фактура за наем на земя за стопанската 2015/2016г. Сумата по фактурата е преведена в м.Октомври. Контировките, които съм взела са:

411/751 - приходи за бъдещи периоди -понеже наемът се отнася за следващата стопанска година

503/411 - към 31.12.2015г с/ка 751 ще бъде с остатък и ще бъде отразен в баланса,

През Януари 2016г ще прехвърля сумата от с/ка 751 в с/ка 709 (751/709) за да бъде отразен прихода за годината. Понеже за първи път се сблъсквам с такъв случай, моля да ми кажете, правилно ли вземам операциите?Отговори

 • Здравейте г-жо Ангелова,

  Във Вашия случай Вие трябва да разделите сумата на наема за целия период (брой дни) и да получите колко е приходът за 1 ден. Правилното отчитане на прихода е текущо, всеки месец.

  Например ако наемът е за 1000 лева, а стопанската година е от 1.10.2015 до 30.04.2016г, то Вие трябва да разделите сумата от 1000 лева на 213 дни, или приходът за дружеството е 4,6748 лева на ден. За 2015 година ще отчетете приход за месец октомври от 145,54 лева, за месец ноември 140,85 лева и за месец декември 145,54 лева. От 1000 лева като извадите вече признатия за 2015 година приход от 431,93 лева следва да имате салдо по сметка 751 Приходи за бъдещи периоди в размер на 568,07 лева.

  Контировките са:

  1. Осчетоводяване на фактурата:
  Дт 411/Кт 751

  2. Осчетоводяване на плащането:
  Дт 503/Кт 411

  3. Признаване на приход всеки месец:
  Дт 751/Кт гр.70

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • Здравейте, имам следния казус. През 2014 г. купуваме основни средства на лизинг. Лизинга о осчетоводен 205/159 главница и 625/159 разходи за бъдещи периоди. Месечната фактура лихва+главница 159/401 и 621/625 лихвата за месеца и започнахме да начисляваме амортизации. Лизинга е до 2019 г. Миналия месец, поради намаляване обеме на работа, започнахме да префактурираме месечните фактури за лизинга на фирмата, която ни беше солидарен длъжник по договора за лизинг, като издавахме една фактура с по-голяма стойност като първоначална вноса и всеки месец ще издаваме фактура на същата стойност, каквато фактура получаваме от лизингодателя. Основните средства все още са собственост на лизингодателя, ние вече не ги използваме, следователно амортизации не начисляваме вече, месечната фактура, която получаваме от лизингодателя осчетоводяваме по същия начин, а тази с която префактурираме на другата фирма 411/751 разходи за бъдещи периоди/ и не я приключваме/, когато префкатурираме и последната вноска счет.записвания ще са 709/205 с балансовата стойност и 2415/205 с натрупаната амортизация, после 751/709 със сумата по 751.До тогава този актив ще стой в нашия баланс, без да му се начисляват амротизации. Правилно ли разсъждавам? Благодаря ви предварително!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->