Денница Михова Денница Михова Потребител

Внос на стокиЗдравейте!
Внасяме стоки от трети страни. Каква да бъде стойността на стоката при нейното заприхождаване? Да се ръководя ли от условията на доставка (т.е. кога стоката става наша собственост) и съгласно тези условия да използвам курса от съответната дата? Тази дата може да е различна от датата на фактурата или от датата на Митническата декларация. Например собствеността може да се прехвърли при натоварване на стоката на борда на кораба.Отговори

 • Здравейте,

  За заприхождаване на стоката в склада е нужно да се ръководите от стойността на стоката заложена във инвойса и да изпозлвате датата на инвойса за курса на валутата

  За всички съпътстващи разходи, които биха влезнали в стойността на стоката използвате отново датата на документа. Тези разходи са както следва :

  - разходи за закупуване - включват покупната цена, митнически сборове и други данъци (различни от тези, които впоследствие предприятието може да си възстановява от данъчните органи), транспортните разходи и други, които могат директно да се отнесат към придобиването на завършените стоки, материалите и услугите. Търговските отстъпки, рабати и други подобни компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност.

  - разходи за преработката – разходи за пряк труд и общопроизводствени разходи, в т.ч. постоянни и променливи общопроизводствени разходи;

  - други разходи за довеждане на МЗ до настоящото им местоположение и състояние.

  За справка Международен Счетоводен Стандарт 2 Материални запаси

  За митото изпозлвате датата на митническата деларация.

  Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвръзващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->